Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

You might like
€9,99
€14,99 €19,99
Frenkiezdogshop.nl : op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden.

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacybeleid Cees & Coos webshop (Frenkiezdogshop.nl)

Deze pagina is voor het laatst aangepast 16-05-2024.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Frenkiezdogshop.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Frenkiezdogshop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Frenkiezdogshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1) Bedrijfsgegevens

Frenkiezdogshop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

                            
                             Frenkiezdogshop

                             Jacqueline Bakker ( eigenaar )

                             Van Dusseldorpstraat 13

                             4461 LT Goes

                             Email: info@ceesencoosshop.nl

                             Telefoonnummer : 06 39 63 73 38


2) Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 

Frenkiezdogshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u, met uw toestemming een nieuwsbrief te versturen

- U onze producten te kunnen verkopen via onze webshop www.frenkiezdogshop.nl

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor gegevensverwerking voor het CBS.

3) Wie ontvangt uw persoonsgegevens

Frenkiezdogshop , verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Na doorgifte van uw persoonsgegevens, middels bijvoorbeeld het zenden van een e-mail of het invullen van het registratieformulier op deze website, geeft u ons toestemming, uw gegevens verder te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij online (in onze webshop) verwerken:

- Aanhef

- Voor- achternaam

- Bedrijf

- Straat

- Huisnummer

- Postcode

- Land

- Telefoonnummer

- Mobiel nummer

- E-mail adres

- Rekeningnummer

4) Periode van opslag

Wij bewaren uw gegevens van een online bestelling als u in het bestelproces een account aanmaakt en/of aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Plaatst u enkel een bestelling, dan worden uw gegevens in intervallen van 6 maanden automatisch verwijderd. Bij het afnemen van diensten/producten voor uw hond in onze winkel, worden uw gegevens verwijderd na het overlijden van uw hond of tot het moment dat u bij ons een verzoek tot verwijdering plaatst.

5) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frenkiezdogshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ceesencoosshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. "Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

Frenkiezdogshop wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


7) Wettelijke of contractuele voorwaarde om overeenkomst te kunnen sluiten

Om de behandeling van uw hond uit te kunnen voeren en/of u een product te kunnen versturen via onze webshop, zijn uw gegevens nodig. Dit, om tot uitvoering van de dienst en/of verzending van het door u bestelde product over te kunnen gaan.

8) Derden

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9) Beveiliging van uw persoonsgegevens

Frenkiezdogshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons: info@ceesencoosshop.nl

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Overige opmerkingen betaalmethode Klarna

Indien u kiest voor “betalingsmethode Klarna”, dan voert “betalingsaanbieder Klarna” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van frekiezdogshop.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Frenkiezdogshop.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. frenkiezdogshop.nl maakt gebruik van zopim.com en google analytics.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Frenkiezdogshop
Van Dusseldorpstraat 13
4461 LT Goes
Telefoon: NL 06 39 63 73 38 EU 00316 39 63 73 38
Email: Info@ceesencoosshop.nl